„Bażant” Czudec

Witamy na stronie WWW
Koła Łowieckiego „Bażant” Czudec


AKTUALNOŚCI


Koleżanki i koledzy myśliwi.

W dniu 14.04.2019 roku o godzinie 12:00 na strzelnicy myśliwskiej w Borze k.Głogowa odbędzie się obowiązkowe przystrzelanie broni i trening strzelecki
dla członków K.Ł „Bażant” Czudec.

w Imieniu zarządu serdecznie zapraszam.

Z myśliwskim pozdrowieniem „Darz Bór”

Leszek Iskrzycki


Nowelizacja ustawy prawo łowieckie 2018 rok  (prezentacja)->>


Od 05.11.2018 r. do 31.03.2019r. strzelnica otwarta będzie wg następującego harmonogramu:

wtorek 9.00 : 15.00
piątek 9.00 : 15.00
poniedziałek,
środa,
czwartek,
sobota,
niedziela
nieczynne

Zarząd okręgowy PZŁ w Rzeszowie uprzejmie informuje, że wchodzi w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2017r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Większość zmian, w tym zmiany w ustawie „Prawo Łowieckie”, dotyczą myśliwych i związane są ze zwalczaniem Afrykańskiego Pomoru Świń. (tekst w załączniku)

Nowelizacja ustawy_(PDF) >>


Informacja Inspekcji Weterynaryjnej dotycząca szczepienia i pozyskania lisów po 31 października 2017r.

Pismo Inspekcji Weterynarii (PDF) >>>


Nasze Koło Łowieckie „Bażant” Czudec po raz 6 raz z rzędu wygrało mistrzostwa Okręgu Rzeszów w strzelaniach myśliwskich w klasie powszechnej w kwalifikacji drużynowej.

L.Iskrzycki został v-ce mistrzem w klasyfikacji indywidualnej w klasie powszechnej.

Galeria zdjęć >>


Rozporządzenia MŚ dotyczące zmian w rocznych planach łowieckich, okresach polowań, listy gatunków zwierząt łownych oraz w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowani tusz.

ROZPORZADZENIE-1ROZPORZADZENIE-2ROZPORZADZENIE-3ROZPORZADZENIE-4


W związku z apelami dotyczącymi braku krwi Polski Związek Łowiecki wraz z Narodowym Centrum Krwi ogłaszają akcję krwiodawstwa pod hasłem „DARZ BÓR – DASZ KREW”. Wszyscy zainteresowani przyłączeniem się do naszej inicjatywy mogą oddawać krew w terminie 26 lipca – 31 sierpnia br.Akcja jest realizowana przy współpracy wszystkich 21 Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK). W związku z tym niezależnie od miejsca w Polsce, można wspomóc akcję oddając swoją krew.Podczas rejestracji przed oddaniem krwi bądź jej składników należy podać hasło: „DARZ BÓR – DASZ KREW”. W ten sposób będziemy w stanie zweryfikować, ile krwi zostało wspólnie zebrane.Zachęcamy wszystkich myśliwych do przyłączenia się do naszej akcji krwiodawstwa, zwłaszcza teraz w okresie, kiedy zapotrzebowanie na krew znacznie wzrosło.W tak prosty sposób można uratować komuś życie. Teraz jest okazja!Zapraszamy wszystkich bohaterów.


Komunikat Ministerstwa Środowiska w sprawie Puszczy Białowieskiej (PDF) >>


Postępowanie z dzikimi zwierzętami na terenach zabudowanych.

Pismo Ministra Środowiska (PDF) >>


Protokół z posiedzenia Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej odbytego
w dniu 14 marca 2017r. w Warszawie (PDF)>>

Analiza ekonomiczna skutków wprowadzenia propozycji zmian w ustawoe Prawo łowieckie zgłoszonych przez OPZZRiOR (PDF)>>

Informacja dla członków NRŁ
o stanie prac nad nowelizacją ustawy – Prawo łowieckie
(Analiza ustawy Izdebskiego) (PDF) >>

Wywiad dla Łowca
„Nie dla prywatyzacji przyrody”
Rozmowa z Ministrem Środowiska, prof. Janem Szyszko (PDF) >>


PETYCJA W OBRONIE ŁOWIECTWA I POLSKIEGO MODELU ŁOWIECTWA

Petycja (PDF) >>


Koło Łowieckie Bażant Czudec

Nasze Koło Łowieckie dzierżawi obecnie obwód 139 pk o powierzchni 14580 ha, z czego 2981 ha to lasy. Obwód leży na terenie dwóch powiatów: strzyżowskiego i rzeszowskiego, czterech gmin: Strzyżów, Czudec, Niebylec, Lubenia. Podlega on Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie – Nadleśnictwo Strzyżów i jest położony w regionie hodowlanym „Dolina Wisłoka nr IX”.