Polowania

Start / Polowania

POLOWANIA ZBIOROWE KOŁA ŁOWIECKIEGO ,,BAŻANT ”  CZUDEC W SEZONIE 2019/2020

LP Termin polowania Teren polowania Miejsce zbiórki Prowadzący polowanie
1 12.10.19r

 sobota

Pstrągowa, Zawadka, Grodzisko Pstrągowa Strachociny (koło Wiatra) Lisowski Marian

Stec Sławomir

2 19.10.19r sobota Żarnowa, Glinik Zaborowski, Nowa Wieś, Łętownia Ambona 36 Paweł Barć

Józef Szlachta

3 26.10.19r sobota

 

Lubenia, Wyżne, Połomia, Sołonka,BaryczkaLubenia, Wyżne, Połomia, Sołonka, Baryczka  (Ocena pracy psów w naturalnych warunkach) Domek Myśliwski Iskrzycki Leszek  Iskrzycki Grzegorz
4 03.11.19r niedziela

Polowanie Hubertowskie

Lubenia, Wyżne, Połomia, Sołonka, Baryczka Domek Myśliwski Iskrzycki Leszek  Iskrzycki Grzegorz
5 09.11.19r sobota Dobrzechów, Grodzisko, Zawadka, Łętownia Droga graniczna na Grodzisko Nowicki Roman

Pachnicki Leszek

6 16.11.19r sobota Zaborów, Wyżne , Połoma,

Glinik Charzewski

Las Zamkowy

Pole Biwakowe

Lampński Marek

Bosek Piotr

7 23.11.19r sobota Żarnowa, Glinik Zaborowski,

Łętownia, Nowa Wieś (Ocena pracy psów w naturalnych warunkach)

Las Strzyżowski

 duży skład

Iskrzycki Leszek

Iskrzycki Grzegorz

8 01.12.19r niedziela Baryczka, Blizianka, Niebylec

Starszydle, Sołonka

Baryczka nad Kościołem Rak Janusz

Warmuźiński Jarosław

9 07.12.19r sobota Pstrągowa,Grodzisko,Zawadka Słoneczne Wzgórze Stec Piotr

Stec Edward

10 15.12.19r niedziela Lubenia, Baryczka,

Sołonka, Straszydle

Koło domu kol.

S. Podgórskiego

Podgórski Stanisław

Kalandyk Ryszard

11 21.12.19r sobota Nowa Wieś, Pstrągowa Pstrągowa Betkówki Lisowski Marian

Stec Sławomir

12 23.12.19r wtorek

Polowanie Wigilijne

Lubenia, Połomia, Wyżne,

Baryczka, Sołonka,

Domek

Myśliwski

Iskrzycki Leszek

Iskrzycki Grzegorz

13 29.12.19r niedziela Żarnowa, Łętownia, Tropie,

Grodzisko, 

OSP Łętownia Nowicki Roman

Zięba Marek

14 04.01.20r sobota Połomia, Wyżne, Zaborów,

Glinik Charzewski

Gadejówka koło sklepu Urban Andrzej

Bosek Piotr

15 12.01.20r niedziela Pstrągowa, Grodzisko, Zawadka, Nowa Wieś Granice droga na Słoneczne Wzgórze Stec Sławomir

Stec Paweł

16 18.01.20r sobota Pstrągowa, Nowa Wieś Betkówki Iskrzycki Leszek

Iskrzycki Grzegorz

17 25.01.20r sobota

Zakończenie Sezonu

Lubenia, Sołonka, Baryczka, Połomia, Wyżne Domek Myśliwski Górka Tomasz
Wierzbicki Witold
  1. Zbiórka przed polowaniem o godz.7:50.odprawa rozpoczyna się o 8:00.Wyjątek stanowi polowanie w dniu 26.10.2019r. i 23.12.2019r. Zbiórka godzina 7:20. Odprawa godzina 7:30.
  2. Każde polowanie kończy się uroczystym pokotem.
  3. Pomocnicy wymienieni w załączniku do planu polowań skontaktują się z prowadzącym polowanie w celu pomocy przy oznakowaniu terenu znakami „UWAGA POLOWANIE” i ściągnięciu ich po polowaniu.
  4. Plecak z kamizelkami, kartami stanowiskowymi i apteczką oraz tablice ostrzegawcze ,,UWAGA POLOWANIE’’ prowadzący polowanie odbiera od prowadzącego poprzednie polowanie.
  5. Prowadzący w dniu poprzedzającym polowanie zbiorowe  ma obowiązek ustalić z ŁowczymKoła gatunki i ilość zwierzyny, którą będzie można pozyskać na polowaniu zbiorowym.
  6. Prowadzący  na odprawie poinformuje  myśliwych uczestniczących w polowaniu o gatunkach i ilościach zwierzyny przeznaczonej do pozyskania.
  7. Sprawozdanie z polowania zbiorowego prowadzący polowanie dostarczy do Łowczego Koła w ciągu 7 dni od zakończenia polowania
LP Termin polowania                                       Pomocnicy
1 12.10.2019 Stec Paweł, Srodoń Damian, Środoń Jarosław, Krzysztof Łuczka, Rozborski Maciej, Stec Gabriela  
2 19.10.2019 Zięba Marek, Złotek Mateusz, Sypień Bogusław, Nowicki Roman, Trygar Ilona, Pirga Rafał
3 26.10.2019 Stec Hubert, Górka Tomasz, Strzyż Dawid, Bosek Piotr, Pirga Rafał, Trygar Ilona, Rozborski Maciej, Stec Gabriela
4 03.11.2019 Górka Tomasz , Smoła Tomasz, Wierzbicki Witold, Rak Janusz
5 09.11.2019 Bełch Marek, Barć Paweł, Gałuszka Jacek, Złotek Mateusz, Pirga Rafał
6 16.11.2019 Bury Grzegorz , Musiałek Robert, Kocząb Paweł , Gonet Wiesław
7 23.11.2019 Rogala Janusz, Stec Paweł, Stec Piotr, Stec Sławomir, Stec Gabriela, Trygar Ilona, Rozborski Maciej, Pirga Rafał
8 01.12.2019 Pietrucha Krzysztof, Podgórski Stanisław, Walków Dariusz, Kalandyk Ryszard
9 07.12.2019 Stec Przemysław, Szczepan Robert, Lisowski Marian ,Rogala Janusz, Rozborski Maciej.
10 15.12.2019 Stec Dariusz, Borowiec Paweł, Borowiec Grzegorz, Warmuźiński Jarosław
11 21.12.2019 Gonet Wiesław, Musiałek Robert, Stec Piotr, Stec Przemysław, Rozborski Maciej , Stec Gabriela
12 24.12.2019 Wierzbicki Witold, Iskrzycki Leszek, Iskrzycki Grzegorz ,Smoła Joanna
13 29.12.2019 Pachnicki Leszek, Szlachta Józef, Sypień Bogusław , Złotek Mateusz, Trygar Ilona
14 04.01.2020 Lampiński Marek, Stec Dariusz, Kotowicz Tadeusz, Kocząb Paweł
15 12.01.2020 Srodoń Damian, Środoń Jarosław, Królikowska Renata, Łuczka Krzysztof, Stec Gabriela
16 18.01.2020 Stec Przemysław, Stec Edward, Stec Piotr, Stec Paweł
17 25.01.2020 Stec Dariusz, Stec Hubert, Strzyż Dawid, Urban Andrzej