Polowania

Start / Polowania

POLOWANIA ZBIOROWE
KOŁA ŁOWIECKIEGO „BAŻANT” W SEZONIE 2018/2019

LP Termin polowania Teren polowania Miejsce zbiórki Prowadzący polowanie
1 20.10.18r sobota Lubenia, Wyżne, Połomia Domek Myśliwski Iskrzycki Leszek  Iskrzycki Grzegorz
2 21.10.18r niedziela Żarnowa, Glinik Zaborowski, Nowa Wieś Las Strzyżowski koło magazynu Iskrzycki Leszek  Iskrzycki Grzegorz
3 03.11.18r sobota POLOWANIE HUBERTOWSKIE Lubenia, Wyżne, Połomia, Sołonka Domek Myśliwski Iskrzycki Leszek  Iskrzycki Grzegorz
4 10.11.18r sobota Pstrągowa, Zawadka,Grodzisko Zawadka koło krzyża Stec Edward

Stec Przemysław

5 18.11.18r niedziela Baryczka, Blizianka, Niebylec Baryczka nad Kościołem Pietrucha Jakub

Pietrucha Krzysztof

6 24.11.18r sobota Tropie,

Grodzisko,

Łętownia

 

OSP Łętownia

Nowicki Roman,Pachnicki Leszek
7 01.12.18r sobota Zaborów, Połomia, Wyżne Las Zamkowy Pole Biwakowe Bury Grzegorz,

Bosek Piotr

8 08.12.18r sobota POLOWANIE Z KŁ ,,Bielik” Budziwój Lubenia, Wyżne, Połomia Domek Myśliwski Iskrzycki Leszek  Iskrzycki Grzegorz
9 15.12.18r sobota Dobrzechów, Grodzisko,Zawadka Droga graniczna- zjazd na Grodzisko Pachnicki Leszek

Zięba Marek

10 23.12.18r niedziela POLOWANIE WIGILIJNE Lubenia,Wyżne,

Sołonka,Połomia Straszydle,

 

Domek Myśliwski

Iskrzycki Leszek  Iskrzycki Grzegorz
11 29.12.18r sobota Nowa Wieś, Pstrągowa Pstrągowa Betkówki Stec Piotr

Stec Sławomir

12 05.01.19r sobota Żarnowa, Glinik Zaborowski, Nowa Wieś Las Strzyżowski -drugi skład Barć Paweł

 Złotek Mateusz

13 12.01.19r sobota Sołonka, Straszydle, Baryczka Koło domu kol. S.Podgórskiego Podgórski Stanisław, Kalandyk Ryszard
14 20.01.19 niedziela Połomia, Wyżne, Zaborów Gadejówka koło sklepu Lampiński Marek,

Bosek Piotr

15 26.01.19r sobota ZAKOŃCZENIE SEZONU Lubenia,Wyżne,

Sołonka,Połomia,Baryczka

Domek Myśliwski Górka Tomasz

Rak Janusz

 

LP Termin polowania                                            Pomocnicy
1 20.10.18r sobota Stec Dariusz, Stec Hubert, Kalandyk Ryszard, Borowiec Paweł
2 21.10.18r niedziela Złotek Mateusz, Barć Paweł, Gałuszka Jacek, Łuczka Krzysztof
3 03.11.18r sobota Bosek Piotr, Lampiński Marek,Górka Tomasz, Rak Janusz
4 10.11.18r sobota Stec Piotr, Bełch Marek, Stec Sławomir, Środoń Damian
5 18.11.18r niedziela Warmuźiński Jarosław, Andrzej Urban, Podgórski Stanisław
6 24.11.18r sobota Szlachta Józef, Marek Zięba, Goles Marian, Środoń Jarosław
7 01.12.18r sobota Iskrzycki Leszek, Iskrzycki Grzegorz, Tadeusz Kotowicz, Rogala Janusz
8 08.12.18r sobota Podgórski Stanisław, Walkow Dariusz, Borowiec Grzegorz, Stec Hubert
9 15.12.18r sobota Sypień Bogusław, Nowicki Roman, Bełch Marek, Złotek Mateusz
10 23.12.18r niedziela Borowiec Grzegorz, Borowiec Paweł, Pietrucha Krzysztof, Stec Dariusz
11 29.12.18r sobota Stec Paweł, Stec Przemysław, Szczepan Robert, Środoń Damian, Stec Edward
12 05.01.19r sobota Łuczka Krzysztof, Lisowski Marian, Gonet Wiesław, Rogala Janusz
13 12.01.19r sobota Kocząb Paweł, Walkow Dariusz, Piertucha Jakub , Pietrucha Krzysztof
14 20.01.19r niedziela Urban Andrzej, Kocząb Paweł, Warmuźiński Jarosław, Wierzbicki Witold
15 26.01.19r sobota Wierzbicki Witold, Pietrucha Jakub, Bury Grzegorz, Środon Jarosław

 

  1. Zbiórka przed polowaniem o godz.7:50.odprawa rozpoczyna się o 8:00.Wyjątek stanowi polowanie w dniu 20-21.10.2018r. i 08.12.2018r. Zbiórka godzina 7:20. Odprawa godzina 7:30.
  2. Polowanie na terenie K.Ł „Bielik” Budziwój odbędzie się w dniu 9.12.2018 roku. Zbiórka o godzinie 7:30 na leśnictwie Hermanowa.
  3. Każde polowanie kończy się uroczystym pokotem.
  4. Pomocnicy wymienieni w załączniku do planu polowań skontaktują się z prowadzącym polowanie w celu pomocy przy oznakowaniu terenu znakami „UWAGA POLOWANIE” i ściągnięciu ich po polowaniu.
  5. Plecak z kamizelkami, kartami stanowiskowymi, tablicami ostrzegawczymi  i apteczką prowadzący polowanie odbiera od prowadzącego poprzednie polowanie.
  6. Prowadzący  w dniu poprzedzającym polowanie zbiorowe  ma obowiązek ustalić z p.o.  Łowczego Koła gatunki i ilość zwierzyny, którą będzie można pozyskać na polowaniu zbiorowym.
  7. Prowadzący  na odprawie poinformuje  myśliwych uczestniczących w polowaniu o gatunkach i ilościach zwierzyny przeznaczonej do pozyskania.
  8. Sprawozdanie z polowania zbiorowego prowadzący polowanie dostarczy do p.o. Łowczego Koła w ciągu 7 dni od zakończenia polowania

Prezes Koła
Iskrzycki Leszek