O Nas

Start / O Nas

W chwili powstania naszego Koła to jest 1944r. stan zwierzyny był bardzo niski. Zające i kuropatwy wyginęły na przełomie 1941/42r. w czasie zimy stulecia. Zwierzyna gruba została wyniszczona przez wojska stacjonujące w tych okolicach podczas frontu II wojny światowej. Główną zwierzyną, na którą polowano w początkach powstania naszego Koła były lisy. W 1945r. odbyło się pierwsze polowanie na zające. Zaangażowanie myśliwych Koła Łowieckiego „Bażant” Czudec w gospodarowaniu stanami zwierzyny spowodowało, że zaczęły się odbudowywać poszczególne gatunki zwierzyny. Pod koniec lat 50 podjęto się introdukcji bażanta. Ze Śląska sprowadzone były jaja bażancie, po wylęgu z nich bażantów i ich odchowaniu wypuszczono je w łowisko. Introdukcję bażanta kontynuowano przez 3 kolejne lata. Systematyczna praca, dokarmianie i ochrona łowiska zaowocowała wzrostem zwierzyny drobnej jak i grubej .

Obecnie Koło uprawia 4.5 ha poletek dzierżawionych od nadleśnictwa Strzyżów oraz od okolicznych mieszkańców. Dominującą uprawą jest kukurydza, owies i topinambur. koło zakupuje i wykłada duże ilości karmy. Przykładowo w roku gospodarczym 2013/2014 zakupiono i wyłożono: paszy objętościowej suchej 1 tonę, objętościowej soczystej 20 ton, treściwej 10 ton i soli 0.5 tony.

W łowisku rozlokowanych jest wiele urządzeń łowieckich. Posiadamy 60 paśników, 60 lizawek, 50 podsypów dla bażantów i 60 ambon. Corocznie urządzenia które nie nadają się do użytku są wymieniane na nowe. Prowadząc dobrą gospodarkę łowiecką, wpływamy na dobrą kondycję i stany zwierzyny.

Obszar naszego obwodu łowieckiego 139pk: