Historia

Start / Historia

Początki łowiectwa na terenach dzierżawionych obecnie przez Koło Łowieckie „Bażant „Czudec datuje się na wiek XIV. W oparciu historycznym „Dzieje Miasteczka i parafii Czudec” wydanym w 1992r przez Archidiecezję Przemyską można przeczytać, że już w 1353r. dziedzic Czudca swoim podwładnym zlecił wykopanie stawu, wybudowanie karczmy, jatki rzeźnej i przekazał prawa polowania na wszelką zwierzynę. W roku 1427 obywatelom Czudca określone zostały przywileje swobodnego polowania od młyna przy zamku aż po Nową Wieś przez 16 lat, czyli do ich wygaśnięcia. Przez następne wieki aż do końca lat trzydziestych XX wieku polowali dziedzice ich świta oraz m.in. gajowi i dzierżawcy. Przed II wojną światową na terenie gminy Czudec dwóch założycieli Koła „Bażant” Czudec tj. Kazimierz Wróbel z Lubeni i Władysław Kocząb z Wyżnego dzierżawili wioski i polowali aż do wybuchu wojny.

Po przejściu frontu 6 grudnia 1944r. pasjonaci łowiectwa koledzy Władysław Kocząb, Kazimierz Wróbel, Wojciech Nieroda, Julian Prawdziuk, Jan Gralak, Ignacy Pokrywka i Jan Tomczyk założyli klub myśliwski. W 1964r. powstają stowarzyszenia łowieckie. Klub Myśliwski w Czudcu dostosowuje się do zmian, przekształca się w stowarzyszenie łowieckie i opracowuje statut.

W 1948r. następuje dalsza reorganizacja ze strony dobrze już zorganizowanego Polskiego Związku Łowieckiego. Stowarzyszenia zostają przeorganizowane w Koła Łowieckie. Kolo w Czudcu w 1948r liczyło 17 członków i dzierżawiło tereny, w których skład wchodziły wsie Czudec, Pstrągowa, Nowa Wieś, Zaborów, Wyżne, Babica i Lubenia.

W 1948 nastąpiło rozwiązanie Gminnego Koła Łowieckiego w Niebylcu. Do Koła Łowieckiego w Czudcu przychodzą myśliwy Dudek Aleksander, Heś Rudolf, Kudła Wincenty, Żegocki Stanisław, Józef Rudnicki i Kawuza Marian. Dołączone zostają również tereny Baryczki, Połomi, część Blizianki, Małówki i Niebylca. W 1950r. Koło liczyło 34 osoby. W tym roku następuje dalsze poszerzanie terenu o Glinik Charzewski i Glinik Zaborowski do Koła wstępują Szaro Jan oraz Banek Ludwik. W latach pięćdziesiątych główną zwierzyną występującą w obwodach koła był zając, kuropatwa i przechodni dzik. Na sarny nie polowano.

W 1952r na skutek zmian prawa łowieckiego Koło Łowieckie w Czudcu zostaje zarejestrowane pod numerem 2 w rejestrze kół łowieckich prowadzonym przez Zarząd Wojewódzki PZŁ w Rzeszowie i dzierżawi obwody łowieckie o numerach 178 i 179. Były to tereny prawie identyczne, co dzisiejsze obwód 139pk.

Następną datą, którą warto wspomnieć jest rok 1960. W tym właśnie roku zostaje uchwalony nowy statut Koła. W związku ze zmianami Prawa Łowieckiego, Nowy Statut Koła zostaje w dniu 21 stycznia 1960r. przedstawiony Prezydium Powiatowej Rady w Strzyżowie, gdzie Koło zostaje zarejestrowane jako KOŁO ŁOWIECKIE „BAŻANT” w CZUDCU i pod tą nazwą funkcjonuje do dnia dzisiejszego.